Värmesystem för slott & koja – Vi projekterar, installerar & servar!

Ekonomi & Säkerhet genom Kvalitet & Kunskap

Vedpannor

En bra vedpanna?

För att bygga en bra vedanläggning måsta men börja utifrån husets föruttsättningar.

Börja med att ta reda på hur många kvaratmeter (m²) som man värmer mer än +11°c under hela året.
Det innebör att även källaren oftast skall räknas med i uppvärmd ytan.
Ta sedan detta tal & multiplicera med 10-12 vilket är liter ackumulatorvplym som det går åt.
Exempel: tänk att man har 120m² bostadsyta & 60m² källare, det ger 180m² uppvärmd yta.
Huset är gamalt (tidigare än 1980) varvid vi använder oss av nycketalet 12: 180x12= 2160Liter ackumulator volym
(Pannan & radiatorernas volym skall inte räknas med)
Utifrån detta bestämmer man vilka typer av ackumulatortankar man skall välja.
 
Skall dessa vara förberädda för sol?
Skall jag ha eller förbereda för solvärme?
Skall dom vara isolerade eller skall jag isolera sjläv?
 
Nästa fråga är då storleken på Vedpannan.
En upptändning samt ett fullt ilägg skall kunna värma hela ackumulator volymen 80-85% av alla daga under året.
15-20% av året, dom kallaste får man räkna med att det kanske skall gå att lägga i en halvt inlägg till med ved i pannan.
Alt räkna på 15Liter per m².
 
Tittar vi på denna beräkning så är det inte så konstigt att dom flästa vedpannor ligger på mellan 30 & 40kw, det motsvarar behovet av en genomsnitts villa i Sverige.
Bor man längre norr ut, vid kusten eller höst upp på en bergtopp får man också kanske ta hänsyn till detta.
 

Vilket fabrikat skall jag välja då?

Det viktigaste tycker vi att man väljer en Svensk eller åtminstonde en nordisk produkt.

Visst det finns billigare produkter även om frakten inkluderas, men Svenska produkter håller högre klass.
Statusen i ditt pannrummblir högre med närtillvekat & i många fall så kan man även se miljövinster.
Vidare så brukar det vara lättare att få reservdelar & bättre garantier om den nu skulle behövas.

Vänta INTE! Hör av dig idag om du har frågor.
Kontakta oss,  ju förr desto bättre för Dig!