Värmesystem för slott & koja – Vi projekterar, installerar & servar!

Ekonomi & Säkerhet genom Kvalitet & Kunskap

Vad är "ved" för dig?

Olika synsätt på ved

Man kan se ved ur många synvinklar. För vissa innebär "ved" en liten brasa i den öppna spisen, kanske sittande på en skinnfäll med den man älskar & vars ett glas vin & något gott. För andra kan det vara lastbilen med massaved som är svår att köra om. Men för oss flesta är det en del i ett ekonomiskt & miljötänkande uppvärmnings alternativ.

Har Du skog eller måste Du köpa veden?

Har man skog är det ju naturligt att elda med ved. Skall man köpa ved finns det flera olika sätt:

    köpa från lastbil & kapa och klyva själv.

    köpa från lastbil & köpa in tjänsten att kapa & klyva den.

    köpa färdig ved i större parti.

    köpa färdig ved i små säckar.

Här är det billigaste alternativet det första. (Om man inte själv äger skog) Men det kanske men inte orka eller inte har tid till. Det sista alternativet passar bara till det kärleksfulla paret!

Vedeldning har blivit så mycke enklare!
Det har hänt mycket på bara 4-5 år, bättre pannor, smartare system och bättre tankar m.m.

Ett rätt uppbyggt system kräver väldigt lite arbete idag.
Man börjar med rätt storlek på ackumulatortackar med rätt typ & mängd isolering (i förhållande till fastighetens storlek & typ, antal boende och var tanken/tankarna skall placeras).
Därefter dimensioneras pannan så att man "bara" behöver elda en gång per dag och då "fylla" tankarna. Har man plats så kan man öka volymen i tankarna till det dubbla & med en större panna. Då behöver man bara elda varannan dag vintertid & sommartid kanske du bara behöver elda 3 gånger i månaden!

Men dagens pannor kräver ju el !?

Idag finns det enkla system för att med automatik slå över till battareidrift vid ev. strömavbrott, det går också att komplettera med ett GSM-larm som skickar ett SMS till din mobil om detta skulle inträffa. Bra även till hyresfastigheter där värden inte vill ha missnöjda & frusna hyresgäster, man vet då om att det är något problem med systemet innan hyresgästerna märker något.

Har jag plats att hantera ett årsbehov av ved?

För att hanskas med ett helt års vedbehov för en normal villa krävs en hel del plats. Den skall helst vara färdig till påsk och ligga ute till sensommaren, därefter skall den täckas över eller bäras in inomhus.

Inomhuslagring passar inte alla nyare pannor då dessa kräver "en del fukt" i processen vid förbränningen. Vedåtgång för ett normalvilla är ca: 25-30m³

Diverse bra produkter & länkar!
Trebemas pannor (Calmarpannan): Trebema
Baxi pannor (före detta Perifal): Baxi
CTC pannor (bl.a. V35): CTCvärme
Effe°cta pannor (Woody): Effec°ta´s hemsida
Råd & rön om ved: Råd Och Rön
Novator: Novator
Äfab: Äfab
Andra bra länkar: Våra Länkar

Vänta INTE!
Kontakta oss, ju förr desto bättre för Dig!