Värmesystem för slott & koja – Vi projekterar, installerar & servar!

Ekonomi & Säkerhet genom Kvalitet & Kunskap

Luft-Vatten

Hur fungerar en Luft/Vatten värmepump?

 
1. Uppvärmningsprocessen startar i värmepumpens utedel som är placerad utanför huset. En fläkt i maskinen suger in utomhusluften till värmepumpen.
 
2. Luft/vatten-värmepumpen utvinner solenergi som lagrats i uteluften. Värmen kan utvinnas även om utetemperaturen sjunker ända ner mot 20 minusgrader. Köldmediet som finns i det slutna systemet i värmepumpen spelar en nyckelroll. I detta fall består köldmediet av en färglös gas med en kokpunkt långt under noll grader. 
 
3. Köldmediet utsätts för olika tryck och temperaturer i det slutna systemet. Det är ett sätt att utnyttja, och tänja, på termodynamikens lagar. Energi kan varken skapas eller förstöras – det kan bara byta form. 
 
4. När köldmediet utsätts för tryck, som skapas av värmepumpens kompressor, ökar temperaturen kraftigt och genom kondensorn i värmepumpen kan den varma gasen som bildas användas till att värma upp vattnet. Processen kräver att elenergi tillförs – bland annat för att driva kompressorn och fläkten – men det är bara en bråkdel av den värmeenergi som skapas. 
 
5. Vattnet som värms upp skickas till inomhusmodulen i bostaden och blir både till dusch- och kranvatten samt till radiator- och/eller golvvärme. Samtidigt som köldmediet i värmepumpen återgår till flytande form och återigen kan användas i processen.
 
Sammanfattningsvis har värmepumpen tagit till vara på värmeenergin som finns i utomhusluften och koncentrerat den. Sen används den för att värma upp ditt hus och ge dig varmt vatten.
 
Med en luft/vattenvärmepump kan du sänka din uppvärmningskostnad med upp till 80 procent. Hur stor besparingen blir beror på din bostads storlek, var i landet du bor och vilken värmepump du väljer.