Värmesystem för slott & koja – Vi projekterar, installerar & servar!

Ekonomi & Säkerhet genom Kvalitet & Kunskap

Bergvärme

Hur fungerar bergvärme?

  1. Ett hål borras i marken, djupet varierar oftast mellan 100-200 m beroende på ert behov.
  2. Man sänker ner en slang i hålet där kylvätskan cirkulerar.
  3. Vätskan värms upp av bergvärme lagrad från solen.
  4. Den uppvärmda vätskan pumpas upp till bergvärmepumpen.
  5. Bergvärmepumpen utvinner värmen med kompressorteknik.
  6. Vätskan pumpas ner i berggrunden igen och värms upp på nytt.

För att kunna ta tillvara bergvärme borras ett hål i berggrunden, normalt är hålet mellan 100 och 200 meter djupt. I hålet sänker man ned ett rör där vätska cirkulerar. Vätskan värms upp av berggrunden och pumpas till bergvärmepumpen. Med hjälp av kompressorteknik utvinns värmen av en bergvärmepumpen, som sedan distribuerar ut värmen i husets värme- och varmvattensystem.

Efter att vätskan lämnat ifrån sig sin värme till värmepumpen, pumpas den återigen ner i borrhålet för att värmas upp på nytt. Solenergin som lagras i berggrunden är i det närmaste obegränsad. Ibland hör man påståenden om att värmen riskerar att ta slut om för många i ett visst grannskap borrar efter bergvärme, men det stämmer inte. Det enda man behöver tänka på är att två borrhål inte bör ligga alltför nära varandra, ett avstånd på minst 20 meter är att föredra.