Värmesystem för slott & koja – Vi projekterar, installerar & servar!

Ekonomi & Säkerhet genom Kvalitet & Kunskap

Solfångare = Värme

Varför solfångare?

I första hand är det bekvämligheten, värmer man huset/ varmvattnet med ved eller pellets så slipper man detta under 6-8 mån/ år. Värmer däremot med el eller olja blir det mer av ekonomiska skäl. Dock har en solvärmeinstallation ganska lång återbetalningstid, detta är det ända som talar emot en sådan investering. Man får räkna med en återbetalningstid på mellan 8-12 år. Dagens solfångare har en livslängd på mellan 25-40 år!

Detta innebär att man investerar i huset på lång sikt, skall du snart sälja huset kan det vara svårt att motivera detta för alla intressenter. Blivande husägare har kanske inte samma behov som Ni. Skall man där emot behålla huset en längre tid & man har blivande tonåringar i huset är det en god investering som säkert betalar sig.

I en normal fastighet med 2-3 barn kan man räkna med att upp emot 20-30 % av energibehovet finns i varmvatten förbrukningen.

Värma varmvatten och huset med sol?

En så kallad kombianaläggning där man även vill ta del av solvärmen för att värma huset är sällan lönsamt & ger en mer komplicerad installation. Man måste ha betydligt större solfångaryta, vinklarna måste (bör) vara större för att kunna ta emot som låga solstrålarna vintertid & på sommaren får man för mycket energi att ta hand om.

Websidor:

Exoheat: Kompletta lösningar, Vakumrörsolfångare, sol-el m.m.
S-Solar: S-solar
Sunstrip: Sunstrip
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut: mer om solfångare
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut: bidrags godkända/p-märkta solfångare. (PDF-fil)
Boverket om solvärmebidrag: Bidrag & Blanketter / Solvärmebidrag