Värmesystem för slott & koja – Vi projekterar, installerar & servar!

Ekonomi & Säkerhet genom Kvalitet & Kunskap

Solceller = El

 

Varför solceller?

· Har du inte skugga blir anläggningen alltid lönsam.

Du får lägre och jämnare energikostnader från dag ett. Efter cirka 8-13 år är ditt solcellssystem avbetalat. Tiden det tar för att anläggningen skall betala sig beror på storlek på anläggning, lutning på taken, hur mycket byggnadsställning som behövs m.m. 

· Värdet på din fastighet ökar.

Du kan räkna hem din investering – även om du säljer huset. En undersökning visar att mer än 80% av alla husägare kan tänka sig solcellspaneler på sina tak & en ev. köpare ser solceller som en redan bra gjord investering. 

· Du blir inte lika känslig för ökande energikostnader

När du producerar egen el minskar du ditt inköpsbehov och du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar. En investering av solceller ger ca 40% av sin el till en fast låg kostnad i minst 25 år, den äldsta svenska anläggning är mer än 40år & fungerar fortfarande!

· Miljön är allt viktigare för oss alla.

Du hjälper till att öka andelen förnybar energi i samhället, samtidigt som du inspirerar fler att ta steget mot ett mer hållbart liv. Vi alla tjänar på det.

· Minimalt underhåll

När solcellerna väl är på plats är de i princip självgående. Det finns inga rörliga delar som måste underhållas. Bränslet (Solen) är obegränsat, gratis och det skapas inga biprodukter i form av utsläpp eller lukter. Vissa fläktljud från växelriktare kan förekomma så placering av denna bör man tänka lite extra på. De kan placeras ute men bör inte placeras i direkt solljus. Alla våra solpaneler har en effektgaranti på 25 år vissa 30 år! Deras beräknade livslängd är mer än 30 år ingen vet om dom kanske även fungerar i 50år eller mer. Idag lämnas garantier på växelriktarna ända upp till 10-25 år mot extra tillägg likt värmepumpar.

· Solcellsstöd, skattereduktion & elcertifikat

Från och med den 77/2020 är det ansökningsstopp på solcellsbidraget. ett nytt system kallat "grön ROT" läs mer om detta på Regeringens hemsida. För all el man levererar ut på nätet får man även en skattereduktion på hela 60 öre/kwh detta är oerhört generöst vilket också borde var en anledning att skaffa solceller! Man vet inte hur länge detta kommer finnas. Elcertifikat vid överproduktions om går ut på nätet kan men få betalt från elcertifikat & extra inkomster. Solel är förnyelsebart & detta ger rätt till dessa pengar. Man kan skaffa en egen mätare för ca: 4000:- eller väljer man att ge den som köper ditt överskott rätten till det samtidigt som du får en lägre kostnad på det du köper. Detta är alltså en förhandlingsfördel för dig som säljare.

· Värmer man huset med värmepump eller direktel så är det extra lönsamt.

Värmer man sitt hus med värmepump eller direktel så förbrukar man mer el än med andra uppvärmningssystem ved, flis eller pellets. Detta gör att egenproducerad solel är extra lönsamt. Man kan också överproducera på sommaren & får skattereduktion direkt på sin skattsedel. I vissa fall får du mer betalt för den el du säljer än den du behöver köpa.

· Montering

Några veckor efter att du har lagt din beställning utifrån vår offert kommer vi att leverera och montera dina solceller. "Vår" elektriker skickar först in en föranmälan, därefter kommer vi att koppla upp din anläggning och sen skickar vi in en färdiganmälan till elnätsägaren som kommer att byta er elmätare kostnadsfritt. 
 
När allt är klart lär vi dig hur solcellssystemet fungerar och vi kommer att följa upp systemets prestanda för att se till att allt går smidigt och fungerar som det ska. Ev. uppdateringar kan vi göra online om din anläggning är uppkopplad mot "nätet". Någon service behövs normalt inte.

 

Websidor:

Gå till vår sida med länkar