Värmesystem för slott & koja – Vi projekterar, installerar & servar!

Ekonomi & Säkerhet genom Kvalitet & Kunskap

Pelletsbränsle

Hur tillverkas pellets?

Pellets är gjort av restprodukter i från sågverksindustrin som bl.a. såg & hyvelspån & andra träfiber. Detta pressas under tryck och med värme till små stavar med en diameter ca: 6-8mm (8mm är vanligast idag). På grund av trä innehåller ett "naturligt lim" (lignin) som frigörs vi upphettning behöver man inte tillföra något vid tillverkningen, vilket gör den ännu bättre ur miljösynpunkt. Det är alltså en ren naturprodukt!

Det finns i huvudsak två sätt att elda med pellets.

Det vanligaste är att ersätta den gamla oljebrännaren i befintlig värmepanna, eller också "renodlad" pelletspanna med automatisk matning & uraskning.

Det andra är i en för uppgiften tillverkad pelletskamin.

Pelletskaminer ställer man oftast i vardagsrummet centralt i fastigheten & ersätter ca. 80% av värmen i villor med direktverkande el.

Idag behöver man inte ens en skorsten till vissa pelletskaminer, detta gör investeringsbehoven mycket mindre & anläggningen betalar sig snabbare.

Skatt på pellets?

Detta scenario är INTE troligt! Först på grund av skatteväxlingen som vill tvinga fram en uppvärmning med hjälp av förnyelsebar energi. Till detta kommer även faktumet att Sverige har skrivit på Kyoto-avtalet som innebär att vi måste bibehålla nivån på vissa utsläpp. Förnyelsebart bränsle som inte bidrag till växthuseffekten gynnar detta.

Givetvis justerar vi er utrusning med rökgas- instrument för bästa driftsäkerhet & ekonomi.

Pellets uppvärmning, enklare än Du tror!

Vänta INTE!
Kontakta oss, ju förr desto bättre för Dig!