Värmesystem för slott & koja – Vi projekterar, installerar & servar!

Ekonomi & Säkerhet genom Kvalitet & Kunskap

Pelletsbrännare

Det finns 3st olika typer. Skall man ersätta oljebrännaren i en  befintlig  panna skall man se till att få "rätt" typ av brännare.
Det man skall göra är ju att ersätta befintlig oljebrännare som alltid brinner framåt. Det är därför oftast lämpligast att välja en brännare från Ariterm. Deras brännarteknik bygger på att lätt kunna ersätta oljebrännaren och brinner därför med framåt brinnande låga.Dom andra brännartyperna brinner antingen uppår eller snettfram/uppåt. Dessa brännartyper kan skada pannan om t.ex. lågan träffar direkt på kyld yta! 

Pellets uppvärmning, enklare än Du tror!

Vänta INTE!
Kontakta oss, ju förr desto bättre för Dig!